Onze doelstelligen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable Development Goals) zijn een reeks doelstellingen voor toekomstige internationale ontwikkeling. Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties en worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zij vervangen de Millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. De SDG's zullen van 2015 tot 2030 van kracht zijn. Er zijn 17 doelstellingen en 169 specifieke doelen voor die doelstellingen.

Jade heeft voor zichzelf 5 SDG’s gekozen waar het ten volle wil op inzetten namelijk:

  • Duurzame steden en gemeenschappen
  • Industrie, innovatie en infrastructuur
  • Betaalbare en duurzame energie
  • Partnerschappen om doelstellingen te bereiken
  • Waardig werk en economische groei

 
Via concrete projecten maar ook door kritisch naar onze eigen organisatie te kijken trachten we ons steentje bij te dragen om deze algemene doelstellingen in daadwerkelijke acties om te zetten. 

SDG icoonthes