Duurzaam gedrag van burgers verhoogt financieel rendement van nieuw soort obligatielening

Lancering van ComboBond zet in op sterke burgerparticipatie

Calendar icon22 juni 2020

Vanaf vandaag kan iedereen intekenen op de allereerste ComboBond, een nieuw type obligatielening waarbij het rendement stijgt naarmate het collectief gedrag verduurzaamt. Voor het eerst wordt het rendement van een obligatie gekoppeld aan een klimaatindicator in plaats van een financiële indicator. De Brusselse startup European Climate DB lanceert, in lijn met de green bonds, de ComboBond die nieuwe mogelijkheden biedt voor bedrijven en overheden om kapitaal van burgers in te zetten voor duurzame investeringsprojecten. De eerste ComboBond financiert investeringen in zonnepanelen voor de immobiliëngroep Quares. Het Belgische investerings- en vermogensbeheerplatform Spreds staat in voor de uitgifte van de ComboBonds en maakt het voor iedereen mogelijk om te investeren in duurzame projecten.

Innovatief financieel mechanisme voor het eerst toegepast

De ComboBond wordt voor het eerst op de markt gebracht en is een wereldwijde primeur. Deze obligatie hanteert een bijzonder interessant mechanisme om de klimaatimpact te versterken:

  • Zoals bij een Green Bond, wordt er geld geleend bij het brede publiek om maatschappelijke transitie te versnellen bv. investeringen in windmolens, in fietsinfrastructuur of in installaties voor afvalverwerking. Door het instapbedrag laag te houden (deelnemen kan vanaf 100 euro), kan iedereen mee genieten van het rendement op duurzame investeringen en dus mee bijdragen aan een betere toekomst. De ComboBond is daardoor zeer inclusief en laagdrempelig.
  • De echte innovatie zit in het rendement. Het vastgelegd basisrendement stijgt wanneer ook het gedrag van burgers verduurzaamt. Op deze manier worden burgers betrokken bij de verduurzaming van onze maatschappij en staat er een extra financiële opbrengst tegenover.

De indicator die de rente bepaalt, is gekoppeld aan officiële gegevens van onafhankelijke instellingen, zoals statistische instituten.

“De ComboBond is ontworpen om het spaargeld van burgers gericht in te zetten voor duurzame projecten", legt Alex Houtart, CEO European Climate DB, uit. “Het klimaatpotentieel is groot. Stel u voor welke impact we kunnen hebben als honderden kredietnemers een beroep doen op burgers met een rentetarief dat gekoppeld is aan CO2-reductie! Steeds meer burgers zouden er financieel voordeel bij hebben om zich duurzaam te gedragen. Voor de eerste ComboBond lag de keuze van de Quares groep voor de hand. Hun inzet voor klimaat en innovatie wordt al meer dan 15 jaar erkend.”


Quares financiert zonnepanelen met sterker rendement bij meer hernieuwbare energie

De Antwerpse immobiliëngroep Quares start vandaag met de allereerste ComboBond om 650.000 euro kapitaal bijeen te brengen voor de financiering van zonnepanelen voor 500 gezinnen, hetgeen een vermindering van ruim 400 ton CO2 per jaar veroorzaakt.

De Quares ComboBond heeft een looptijd van 9 jaar en biedt een rentevoet van 3,5% per jaar. Deze kan echter stijgen met 0,5% per jaar (tot een maximum van 5%) als het aandeel van hernieuwbare energie ten opzichte van het totale energieverbruik in België stijgt. De indicator die gebruikt zal worden om de stijging van de rentevoet te bepalen is het aandeel van de hernieuwbare energie in het Belgische bruto finale energieverbruik. De indicator kan geconsulteerd worden op Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/db2aa5bb-d298-48e9-8ebb-fb40fd2f7424?lang=en).

Iedereen die intekent op deze eerste Combobond, krijgt dus een financiële incentive om ook zelf te kiezen voor hernieuwbare energie en dit bij familie, vrienden en collega’s te promoten waardoor de impact van de obligatie vergroot. Op die manier zorgt Quares ervoor dat er bijkomend geïnvesteerd wordt in zonnepanelen en wakkert het terzelfdertijd de verantwoordelijkheidszin aan van alle investeerders die daar financieel bovendien voor beloond worden.

“Dit is de eerste keer dat ons voorgesteld wordt om een investering te koppelen aan een klimaatindicator in plaats van een financiële indicator”, zegt Freddy Hoorens, lid van de raad van bestuur van Quares. “We hebben meteen begrepen dat de Europese Climate DB een antwoord heeft gevonden op een belangrijke uitdaging in financiering: de prijs van het klimaat in de financiering integreren, maar dan wel op een positieve manier en niet als een sanctie. Voor onze groep, die een duurzaam DNA heeft, is dit fantastisch! We zijn nu al van plan om de ComboBond te gebruiken voor andere toekomstige initiatieven en we moedigen alle changemakers aan om hetzelfde te doen, want samen kunnen we een verschil maken voor het klimaat.

Deelnemen kan op https://www.spreds.com/nl/compartments/8413-jade-sustainable-projects

Kapitaal én rentevoet streven naar versnelde klimaattransitie

Momenteel wordt met verschillende steden, overheden en bedrijven bekeken waar er potentieel is om de ComboBond toe te passen. Het biedt immers interessant potentieel om de klimaattransitie te versnellen. Naast hernieuwbare energie, biedt het ook mogelijkheden om bijvoorbeeld :
 

  • het rendement op investeringen in fietsinfrastructuur te koppelen aan duurzamer verplaatsingsgedrag van burgers;
  • het rendement op investeringen in afvalverwerkingsinstallaties te koppelen aan een daling van huishoudelijk afval;
  • het rendement op investeringen in sociale woningbouw te koppelen aan energiezuinige renovaties van private woningen.

In de het kader van de corona-pandemie, wordt ook met verschillende overheden hoe de ComboBond kan bijdragen aan een duurzame relance.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waarschuwing 


Deze lening is niet gegarandeerd. Het risico bestaat dat het volledige kapitaal of een gedeelte daarvan verloren wordt. Gelieve daarom verantwoord te investeren en de Informatienota aandachtig te lezen, in het bijzonder de daarin beschreven risico's, alvorens tot een investeringsbeslissing over te gaan.

European Climate DB

De European Climate DB is een digital native and carbonfree native startup die als de Europese one-stop shop voor het financieren van de klimaattransitie en het ondersteunen van innovatie treedt. De European Climate DB dekt de hele behoeften om bedrijven en overheden te begeleiden naar koolstofvrije economie. De ComboBond is een eerste innovatief instrument om de duurzaamheidsimpact van investeringen te versterken en burgers meer te betrekken.

www.combobond.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/european-climate-db/

Facebook: https://www.facebook.com/EuropeanClimateDB/

Quares

De Antwerpse immobiliëngroep Quares zet in op vastgoedfondsen en duurzaamheid en biedt o.a. financiële ondersteuning aan eigenaars en gebruikers van gebouwen om energiebesparende projecten te realiseren en hernieuwbare energie op te wekken. Rego Partners trad op als adviseur bij deze ComboBond-transactie.

Quares is actief in de hele Benelux en heeft kantoren in Antwerpen, Mechelen, Brussel, Sint-Niklaas, Amsterdam en Luxemburg. Het bedrijf heeft 4 niet-beursgenoteerde vastgoedportefeuilles in beheer voor een totale beleggings waarde van 124 miljoen euro en is oprichter van 1 beursgenoteerd vastgoedfonds met een totale beleggingswaarde van ongeveer 283 miljoen euro. De Quares groep bestaat uit 4 operationele merken zijnde Agency, Commercial, Jade en Room to Bloom.

www.quares.be

Spreds

Spreds digitaliseert de relaties tussen Europese groeibedrijven en duurzame en innoverende projecten enerzijds, en het grote publiek en professionele investeerders anderzijds. Het platform van Spreds biedt verschillende modules aan: fondsenwerving (eFundraising), pooling van investeerders (ePooling) en beheer van raden van bestuur en van algemene vergaderingen (eGovernance). Deze modules vergemakkelijken de interacties met investeerders (investering, reporting, beslissingen, ...) en zorgen tevens voor de naleving van de geldende regelgeving.
www.spreds.com

Contacteer ons

Contacteer medewerker

Freddy
Hoorens

Partner

freddy.hoorens@quares.be
Overzicht
Play icon

Duurzaam gedrag van burgers verhoogt financieel rendement van nieuw soort obligatielening