REDUCE OPERATIONAL ENERGY COSTS WITHOUT MAKING INVESTMENTS

REDUCE OPERATIONAL ENERGY COSTS WITHOUT MAKING INVESTMENTS

 Accelerating your energy transition can be hassle-free through our third-party financing. We upgrade the building by installing sustainable technologies, as well as installations that generate green energy. These are then repaid by a portion of the savings on your energy bill.

 As a financing party, we help companies to renew the technical installations of buildings. Jade Synergies takes care of the investment, you don't have to release any funds yourself. Part of the energy savings is used to pay off the technical installations.

Onze werkwijze

Planning – Uitvoering – Beheer Financiering – Coaching
Discover how we work

Gedreven team

Des spécialistes dans leur domaine, prêts à vous aider
Our team

View the possibilities

Relighting - Solar panels - HVAC - Total solution
all our services

Clear objectives

Focused on 5 Sustainable Development Goals
Our goals

Our services

What we do for our clients

Cost reduction

Operational saving immediately

Increase comfort

Comfort increase without own investment 

CO2 reduction

Immediate response to CO2 emissions 

Corporate Social Responsibility

Making social and responsible business accessible

Tackle major projects with a minimum of effort

References

Contact us

Complete this form and we will contact you.

Office icon

People & Offices

ESCO4GENT: Energiebesparing bij kmo's op bedrijventerreinen

Duurzame samenwerking haventerrein Luithagen

Onze afdeling Consulting werkte een kader uit voor de duurzame organisatie van het bedrijventerrein Luithagen in de Antwerpse haven. In de praktijk zetten we een nieuwe vzw op waarin de bedrijven zijn vertegenwoordigd en waarmee we duurzaam bedrijventerreinmanagement kunnen organiseren. Daarnaast zette Quares ook in op de realisatie van drie concrete collectieve acties: afvalophaling, beveiliging en individuele behandeling van afvalwater. Hiervoor werd nauw samengewerkt met de bedrijven op het terrein. Begin 2016 werden raamovereenkomsten afgesloten met de partijen die werden geselecteerd voor die drie collectieve acties.